top of page

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Via LIZ Academie is het mogelijk om je voorbehouden en risicovolle handelingen te toetsen en na afloop een certificaat te ontvangen.

Een belangrijk onderdeel van het uitvoeren van het werk van Verpleegkundigen en Verzorgenden- IG is het uitvoeren van de voorbehouden en risicovolle handelingen. Zorgprofessionals zijn zelf verantwoordelijk om hun bekwaamheid op peil te houden. Dit kan onder andere door scholing en trainingen te volgen en vaardigheden te laten beoordelen.

Wij verzorgen de scholing, training en toetsing voor alle voorkomende risicovolle en voorbehouden handelingen. Hierbij maken wij gebruik van zorgprofessionals als trainer die zelf bekwaam en bevoegd zijn in de handelingen en didactisch geschoold zijn. U krijgt hiermee een passend aanbod waardoor u veilig kunt leren, bijleren of getoetst wordt.

Wij vinden het van belang dat de deelnemers een positieve ervaring hebben en zelfverzekerd de bijeenkomst verlaten. Daarom kiezen wij voor een informele sfeer. We hebben goede ervaringen met een aanpak waarin we meerdere deelnemers tegelijkertijd scholen. Collega’s leren van en met elkaar. Bij een bijscholing toetsen de collega’s elkaar op informele wijze af onder begeleiding van een ervaren trainer. Door het inzetten van deze werkvorm spreek je deelnemers aan op hun eigen verantwoordelijk.

Leerdoelen

Na afloop van een scholing, training en toetsing:

 • Hebben deelnemers alle benodigde kennis over de betreffende handeling(en)

 • Weten de deelnemers hoe je deze kennis toe kunt passen

 • Is de uitvoering van de handeling / handelingen beoordeeld

Een greep uit de handelingen die wij scholen, trainen en toetsen;

 • Injecteren intramusculair en subcutaan

 • Bloedglucose meten

 • Toedienen van insuline

 • Inbrengen subcutane canule

 • Katheteriseren man en vrouw, kind

 • Darmspoelen

 • Blaasspoelen

 • Verzorgen en verwisselen suprapubische katheter

 • Verzorgen en verwisselen PEG sonde

 • Inbrengen, verzorgen en verwijderen neus-maagsonde

 • Tracheacanule verzorgen

 • Zuurstof toedienen

 • Oppervlakkig uitzuigen van de luchtwegen

 • Stomazorg

 • Zwachtelen

 • Handelingen inzake een perifeer infuus

 • Handelingen inzake een PICC

 • Hoogopgaand klysma

 • Het toedienen van sondevoeding

 • Het verzorgen en verwisselen van een button (bij kinderen)

 • Het verzorgen van een jejunumsonde

 • Het toedienen van medicatie via het oog, neus, oor, luchtwegen, huid, per os

 • Bloedtransfusie

 • Het uitvoeren van een venapunctie

Indien u geïnteresseerd bent in een scholing, training of toetsing? Neem dan contact met ons op via academie@ikbenliz.nl  of bel 0859024640

bottom of page