top of page
2023-06-09 LIZ Geijsteren (hoge resolutie)-57.jpg

Over ons

Coöperatie LIZ gaat de uitdaging aan om zorg en onderwijs aan elkaar te verbinden met leermeesters die elke dag aan het bed staan of te wel "met de voeten in de klei staan".  
Als praktijkleerbedrijf laat LIZ zien dat praktijkleren maatwerk is en continu afstemming nodig heeft tussen collega in opleiding, leermeester en cliënt. 
Gezamenlijk leren we van en met elkaar en maken we het mogelijk om zelf verantwoordelijkheid daadwerkelijk vorm te geven. 

2022-06-10 LIZ (hoge resolutie voor drukwerk)-13.jpg

Leermeester

in de

thuiszorg!

Liesanne Verhaegh

Als HBO-Verpleegkundige de afgelopen jaren voornamelijk werkzaam geweest in de thuiszorg. Vanaf dag één als verpleegkundige en indicatiesteller op de werkvloer samen met de collega’s een bijdrage geleverd aan het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van onze burgers. 

2022-06-10 LIZ (hoge resolutie voor drukwerk)-12.jpg

Leermeester

in opleiden!

Angelique Camps

Van oorsprong verpleegkundige met aantekeningen ouderenzorg / klinische geriatrisch verpleegkundige. Door de jaren heen opleidingen gevolgd als Management , Bedrijfskunde, Indicatiestellingen en afgerond met Master Innovatie en Management. Vele werkvelden gezien en gewerkt waaronder ziekenhuis, verpleeghuiszorg, thuiszorg, CIZ.

Visie en Missie

Missie

De kracht van een goede missie en visie is deze zo kort mogelijk en zo duidelijk mogelijk te kunnen vertellen. Als we naar LIZ kijken en ons de vraag stellen waarom we op de wereld zijn gekomen als LIZ en wat we als LIZ willen bereiken is daarop ons volgende antwoord: 

“Vanuit vakmanschap leren, leven en beleven!”

Visie

LIZ wil in 2030 dé praktijkopleider zijn van Zuid Nederland.  Hoe wil LIZ dit bereiken : 

  • Mensgericht waarbij leren, leven en beleven het uitgangspunt is. 
    LIZ streeft erna een cultuur, sfeer en omgeving te creëren waar we van elkaar en met elkaar kunnen leren. Dit doen we door onze eigen kennis en ervaringen te delen, bundelen en verder te ontwikkelen waar nodig is. Alle collega’s binnen LIZ dragen hieraan bij en daarin is het zorgen voor een goede balans tussen werk/ privé en uitdagingen van groot belang. Door laagdrempelig, gelijkwaardig en met respect hier samen mee aan de slag te zijn is LIZ overtuigd dat talenten een goede voedingsbodem hebben om te groeien en te ontwikkelen.

  • Wederkerigheid zodat we samen de schouders eronder willen zitten en binnen onze eigen verantwoordelijkheid ook de juiste keuze en ondersteuning kunnen bieden aan elkaar. 

  • Ontwikkeling omdat we bewust zijn dat de wereld om ons heen veranderd en we daarbinnen de flexibiliteit, energie en veerkracht hebben om aan te sluiten op de behoefte en vraag die veranderd. 
    We willen ons vakmanschap en ons leermeesterschap mogen inzetten en uitdagen om te komen tot een goede ontwikkeling.

 

Kortom : Alles is gestaafd op het nemen van je eigen verantwoordelijkheid en het gebruik maken van je eigen talent. LIZ geeft jou de kans dit te doen binnen een klimaat van veiligheid en vertrouwen.

Onderscheidend vermogen

 

Coöperatie LIZ is onderscheidend op verschillende vlakken. Onze drijfveer is leren met en van elkaar.

Dit betekent dat de opzet van de thuiszorg vooral is gebaseerd op hoe we collega’s in opleiding zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en faciliteren om hen te leren zorgprofessional te worden. Dit vraagt om deskundigheid, vakmanschap, leermeesterschap en leiderschap van zorgprofessionals die het vak al kennen en beheersen. Zij moeten dit tevens kunnen overdragen. Hierdoor komen de rollen van professional in zijn totaliteit weer aan de orde (je wordt als professional weer uitgedaagd om je vak uit te oefenen , te versterken en ook groeien/leren). Hierdoor ontstaat er een cirkel voor iedere professional, collega in opleiding maar ook client/klant.

 

LIZ gaat terug naar eigenaarschap, ondernemerschap en vakmanschap. Om dit te kunnen realiseren als individu zijn er randvoorwaarden benodigd, zoals vrijheid van het maken van keuzes en het hebben van een vangnet. Tevens dient er een duidelijk en helder beeld te zijn waar verantwoordelijkheden liggen. Door het scherp in beeld hebben van de benoemde randvoorwaarden, trekt Coöperatie LIZ collega’s aan die in staat zijn om terug te gaan naar eigenaarschap, ondernemerschap én vakmanschap. 

 

LIZ gelooft dat inzet van natuurlijk talent en leren vanuit de praktijk,  het succes is om te groeien tot een vakman/ leermeester in de zorg. LIZ realiseert dit door een opleiding aan te bieden waarin LIZ samen met Gilde middels modulair leren vanuit een persoonlijke leerroute de praktijk verbind aan de theorie. Praktijk is leidend en theorie is ondersteunend om te komen tot de juiste competenties.

Hierin investeert LIZ als werk/opdrachtgever en werkt LIZ samen met onderwijsinstellingen om te komen tot een nieuw onderwijsconcept welke aansluit op de praktijk. Tevens komt dit concept tegemoet aan de vraag van de arbeidsmarkt.  

 

Tot slot wil LIZ innoveren om leren en ontwikkelen in de zorg verder vorm te geven. Supernurse is hier een concreet praktijkvoorbeeld van. 

Cooperatie
bottom of page