top of page
2021-12-23 Cooperatie LIZ (hoge resolutie voor drukwerk)-1 - kopie - kopie.jpg

Slimmer Samenwerken met Diagnostiek

In januari 2023 is LIZ samen met huisartsenpraktijk Maasdorpen door middel van SOW-subsidie dit project gestart met als doel een slimmere samenwerking tussen (huis)arts en verpleegkundige in de wijk te creëren. Daarnaast staan een betere benutting van kennis en kunde van het wijkverpleegkundig vakmanschap om diagnostiek uit te voeren, vitale functies te monitoren en dit te communiceren met de huisarts en andere behandelaren (bijv. wondverpleegkundige, kinderarts) centraal.

De resultaten uit de praktijk zijn positief:

  • Meer verpleegkundig vakmanschap en werkplezier

  • Het hebben van parameters door inzet van diagnostiek, zorgt dat monitoring en inschatting van de situatie van de cliënt verbeterd

  • Betere communicatie en samenwerking tussen wijkverpleegkundige en de huisartsenpraktijk

  • Tijdwinst voor verpleegkundige en behandelaren

  • Betere omstandigheden voor cliënt en mantelzorger(s)

SOW IkBenLIZ - Plaat uitleg.jpg

De aanpak

 

  • Er zijn heldere werkafspraken over communiceren en uitwisselen van informatie, zowel in spoedeisende als in minder spoedeisende situaties via de messenger Siilo.

 

  • De Voorspoedzorg Diagnosebox is beschikbaar voor het verpleegkundig wijkteam vanaf een centrale locatie en kan worden ingezet bij eigen cliënten in zorg, of bij cliënten op aanvraag van de behandelaar (huisarts).

 

  • Verpleegkundigen zijn gefaciliteerd met notitiekaartjes waarop de uitkomsten van de diagnostiek ingevuld kunnen worden. Door middel van een foto eenvoudig te plaatsen in het dossier of communicatie in Siilo. Daarnaast zijn er kaartjes met uitleg en informatie over enkele meetinstrumenten.

 

  • Tweewekelijks vindt een korte casusbespreking plaats. Hierin worden ervaringen met werkafspraken en ingezette diagnostiek besproken, aangepast en vindt nauwe communicatie over de patiënt/cliënt plaats.

Ervaringen uit  de praktijk

In onderstaande video’s vertellen deelnemers vanuit verschillende perspectieven over hun ervaringen met het project en de praktijk.

Angelique Camps
Eigenaar LIZ

Angelique Camps is eigenaar van LIZ (Leermeesters in Zorg) en staat als praktijkopleider tussen zorg en onderwijs in. Angelique merkt dat veel verpleegkundigen in de opleiding veel kennis, kunde en vaardigheden aanleren, maar deze in de praktijk slechts beperkt worden gebruikt en dit verwatert. Daarmee verliezen ze langzaam hun vak en verantwoordelijkheid, en hun rol als professional. Daarnaast heb je ook de tools nodig om wat je hebt geleerd, toe te kunnen passen. Dit totale beeld was de reden om te starten met het inzetten van diagnostiek in de praktijk. 

Eline Tijmensen

Doktersassistente

Eline is doktersassistente bij Huisartsenpraktijk Maasdorpen in Vierlingsbeek, een fijne dorpspraktijk. De laatste jaren komen er steeds meer taken bij ter ondersteuning van de huisartsenpraktijk. Dit betekent dat veel dingen op verschillende momenten bij haar terecht komen. Slimmer samenwerken levert haar tijdwinst op, het is praktisch én het contact en de samenwerking met de thuiszorg is veel beter. Daarnaast geeft de diagnostiek voor haar en de huisartsen veel meer inzichten over de situatie van de cliënt.  

Wendy de Boer

Wijkverpleegkundige

Wendy is verpleegkundige en heeft drie jaar geleden haar eigen wijkteam “Oprecht Zorgend” opgestart. Het voelt goed om tijd en aandacht te geven aan cliënten en zieke kinderen in de thuissituatie. Slimmer samenwerken met diagnostiek levert haar voldoening en waardering voor haar kennis op. Dat maakt haar vak weer een stuk leuker, ondanks alle uitdagingen in de thuiszorg. De lijntjes met de huisartsenpraktijk zijn veel korter waardoor samenwerking verbetert. Team Oprecht Zorgend is onderdeel van LIZ, waar leren in de praktijk centraal staat.  

Heb je vragen over het project of een mogelijke implementatie?

Neem dan contact met ons op via academie@ikbenliz.nl  of bel 0859024640

bottom of page