top of page
2020-06-23 Angelique Camps - Thuiszorg (
LIZ losse vorm_site witpng_edited.png
logo_liz academie.png

Ik help jou als zorgverlener om je binnen de Liz Academie verder te ontwikkelen. Dit kan met behulp van diverse opleidingen en workshops, zowel in company als zelfstandig.
Wil jij jezelf blijven ontwikkelen en je vakkennis uitbreiden? Dan help ik je graag!

LIZ Academie Anker

Raymond Rongen

De academie voor en door mensen in de zorg. Wij zijn ervan overtuigd dat maatwerk daarin het succes is, wat betekent dat er vanuit de leervraag steeds opnieuw wordt gekeken wat het beste aansluit op de leerbehoefte.

LIZ academie geloofd dat vakmanschap het delen van praktijkervaring en kennis is. Hiermee is de LIZ academie de verbinder tussen onderwijs en praktijk. Deze visie is de reden waarom ik als projectleider werkzaam ben bij de LIZ academie.

Vanuit mijn jarenlange ervaring als (ambulance)verpleegkundige en opleidingscoördinator heb ik mogen ervaren dat dit een visie is die werkt. Zelf opgeleid als in-service verpleegkundige pluk ik hier nog dagelijks de vruchten van. Verbinding maken tussen onderwijs en praktijk maakt dat leren relevantie en beklijving krijgt. Door “just in time” en met de juiste, innovatieve werkvormen aan de slag te gaan, is leren een natuurlijk proces. Een veilig leerklimaat bieden waarin de deelnemer van en met elkaar kan leren en waar vallen en opstaan erbij hoort en geaccepteerd wordt, zorgt voor maximale groei.

Savater, een Spaanse filosoof zei ooit, 'Onderwijzen is geloven in de aangeboren capaciteit om te leren en in het verlangen naar kennis dat eenieder bezielt.' Hij benadrukt dat “de kunst van leren bestaat uit veel vragen en weinig antwoorden, uit persoonlijke zoektochten, maar niet uit van bovenaf gedicteerde waarheden. Het bestaat uit kritiek en twijfel, maar niet uit passieve aanvaarding van kennis die door de leraar wordt overgedragen”. Daarbij hoort ook het reflecterend vermogen om zowel na te denken over het eigen denken als over het denken van anderen.

Uitgangspunt voor de LIZ academie is de verantwoordelijkheid van de professional om zelf te beoordelen of hij/zij bekwaam is en deze bekwaamheid op peil te houden. Als (zorg)medewerker ben je zelf verantwoordelijk voor het eigen professioneel handelen.

Ik kom graag met u in contact als deze visie ook bij u of uw organisatie past. Graag ga ik samen met u de (persoonlijke) zoektocht aan om maatwerk te bieden in scholing, training of toetsing die u of uw organisatie laat groeien.

pasfoto.JPG
sbb-beeldmerk.png

Keurmerk

LIZ Academie heeft de SBB-erkenning voor de volgende werk/ leerplekken:

•  Helpende Zorg en Welzijn   •   Verzorgende IG   •   MBO Verpleegkunde •   Maatschappelijke zorg

 

Naast het begeleiden van HBO en MBO collega's in opleiding hebben mijn collega’s op vele gebieden ervaring en specialisme ontwikkeld waardoor ze ook kunnen ondersteunen op verschillende werkvelden en onderwerpen. Te denken aan: 

 • Palliatieve zorg

 • Kinderoncologie

 • Kinderverpleging

 • MBO Verpleegkundige

 • HBO Verpleegkundige

 • Beleving van zorg bij mensen met dementie.

 • Management - en innovatieprojecten.

LIZ scholingen en in company trainingen

LIZ beschikt over toppers in de zorg die allen in hun rugzak ervaring en kennis bij zich hebben en graag willen delen met collega’s die daar behoefte aan hebben. LIZ geloofd dat vakmanschap en delen van kennis en praktijkervaring de verbinder is tussen onderwijs en praktijk. Daarom ontwikkeld LIZ samen met professionals binnen LIZ Academie workshops op maat die de leermeesters graag aanbieden. 

Voorbeelden als palliatieve zorg, dementie zorg, basiszorg, ondernemerschap in de zorg, wondzorg, en het toetsen en oefenen van vaardigheden kunnen door leermeesters van LIZ worden aangeboden en begeleidt.

LIZ doet dit voor de collega’s die werkzaam zijn binnen LIZ maar ook voor partners zoals ROC Gilde en samenwerkende partners in de zorg.

LIZ is ervan overtuigd dat maatwerk daarin het succes is, wat betekent dat er vanuit de leervraag steeds opnieuw gekeken wordt wat het beste aansluit op de leerbehoefte. Daarbinnen maakt LIZ een voorstel en programma waarbij interactief leren met actieve werkvormen en vooral ook passie en plezier de ingrediënten zijn voor een boeiende en leerzaam klimaat. Inmiddels heeft LIZ in samenwerking met ROC Gilde mooie scholingen wat gemotiveerde leermeesters oplevert en dus bijdraagt aan een succesvolle balans tussen werkplezier en borgen van kennis en vakmanschap.

 

Hebt u een leervraag en wilt u met LIZ onderzoeken of de leermeesters daarin iets zouden kunnen betekenen dan neem contact met ons op. We kijken graag met u naar een passend programma en daarbij een goede match van leermeesters om te zorgen voor een optimaal resultaat.

LIZ ontwikkel- en innovatieplatform

LIZ geloofd in een toekomst waar elke dag geleerd mag worden met en van elkaar. Leren vanuit ervaringen, kennis en talent los van rollen van mensen. Dus leren van elkaar of ik nu een cliënt ben met een zorgvraag, een collega in opleiding of een professional die al jaren ervaring heeft opgebouwd.

 

Leren van en met elkaar wil LIZ ook realiseren door intensief samen te werken met onderwijs en de verbinder te zijn naar de praktijk. Dit doet LIZ door nieuwe concepten te ontwikkelen in leren en werken, en daarbij ook het juiste klimaat te realiseren en de juiste omgeving. De komende jaren wil LIZ daarin enkele dromen realiseren:

 • Handige tools ontwikkelen met vakmannen en vakvrouwen die passen in de rugzak van de zorg professionals denkend aan de applicatie Super Nurse. Samen met professionals in de zorg ontwikkeld LIZ kennis modules vanuit ervaring en theorie.
   

 • Een leeromgeving waarin onderwijs en praktijk hand in hand gaan. Leermeester en docent werken samen, waarbinnen de leervraag centraal staat. Dit betekent daadwerkelijk werken vanuit vraag i.p.v. aanbod.
   

 • Een woon en leeromgeving waarbinnen ook doelgroepen als cliënten een rol krijgen en hebben om samen te ontwikkelen en leren vanuit de zorgvraag. Dit om te realiseren dat de praktijk daadwerkelijk aansluit bij de behoefte van de burger.
   

 • Onderzoeken samen met professionals en partners waarin technologie en andere financieringen het mogelijk maken om vakmanschap weer prioriteit te geven.

bottom of page