top of page
2020-06-23 Angelique Camps - Thuiszorg (
logo_liz academie.png

Hoi. Ik ben Liz, leermeester in de zorg. Ik help jou als verpleegkundige of verzorgende om je binnen de Liz Academie verder te ontwikkelen. Dit kan met behulp van diverse opleidingen en workshops, zowel in company als zelfstandig.

Wil jij jezelf blijven ontwikkelen en je vakkennis uitbreiden? Dan help ik je graag!

LIZ Academie Anker
Evie en Aniek LIZ Academie.jpg

LIZ Academie

LIZ heeft samen met ROC Gilde een nieuw leerconcept ontwikkeld en deze gerealiseerd in een nieuwe academie. Het leerconcept is opgebouwd vanuit de structuur BBL wat betekent 1 dag per week komen collega’s in opleiding bij elkaar om samen met en van elkaar te leren onder begeleiding van een leermeester van LIZ en een docent van Gilde.

De nieuwe leervorm is gebaseerd op 'leren vanuit urgentie'.

De collega’s in opleiding hebben voor aanvang van de opleiding in de praktijk meegelopen met een leermeester van LIZ en de basiszorg eigen gemaakt. Daarna start de opleiding en toetst ROC Gilde de basiszorg op basis van de theorie.

Vanaf dan kan de collega in opleiding aan de slag met haar/ zijn eigen leervragen die hij/zij dagelijks in de praktijk tegen komt. Casussen uit de praktijk worden wekelijks meegenomen naar school en kunnen daar ingepast worden in de lesstof zodat praktijk en theorie elkaar naadloos aanvullen. Iedere collega in opleiding leert daarin op zijn/ haar eigen manier en niveau. Dit betekent dat de groep gevarieerd is van helpende tot en met verpleegkundige zodat het met en van elkaar leren ook daadwerkelijk plaats vind.

Elke maand kan iemand starten in overleg met ROC Gilde en LIZ en je stopt als jij je talent voldoende hebt geborgd in het passende diploma waar jij mee aan de slag wil.

sbb-beeldmerk.png

Keurmerk

LIZ Academie heeft de erkenning voor de volgende werk/ leerplekken:

•  Helpende Welzijn en Zorg   •   Verzorgende IG   •   MBO Verpleegkunde

 

Naast het begeleiden van HBO en MBO studenten hebben mijn collega’s op vele gebieden ervaring en specialisme ontwikkeld waardoor ze ook kunnen ondersteunen op verschillende werkvelden en onderwerpen. Te denken aan: 

 • Palliatieve zorg

 • Kinderoncologie

 • Kinderverpleging

 • MBO Verpleegkundige

 • HBO Verpleegkundige

 • Beleving van zorg bij mensen met dementie.

 • Management en innovatie projecten.

Professionals

LIZ scholingen en in company trainingen

LIZ beschikt over toppers in de zorg die allen in hun rugzak ervaring en kennis bij zich hebben en graag willen delen met collega’s die daar behoefte aan hebben. LIZ geloofd dat vakmanschap en delen van praktijkervaring en kennis de verbinder is tussen onderwijs en praktijk. Daarom ontwikkeld LIZ samen met professionals binnen LIZ workshops op maat die de leermeesters graag aanbieden. 

Voorbeelden als palliatieve zorg, dementie zorg, basiszorg, ondernemerschap in de zorg, wondzorg, en het toetsen en oefenen van vaardigheden kunnen door leermeesters van LIZ worden aangeboden en begeleidt.

LIZ doet dit voor de collega’s die werkzaam zijn binnen LIZ maar ook voor partners zoals ROC Gilde en samenwerkende partners in de zorg.

LIZ is er van overtuigd dat maatwerk daarin het succes is, wat betekent dat er vanuit de leervraag steeds opnieuw gekeken wordt wat het beste aansluit op de leerbehoefte. Daarbinnen maakt LIZ een voorstel en programma waarbij interactief leren met actieve werkvormen en vooral ook passie en plezier de ingrediënten zijn voor een boeiende en leerzaam klimaat. Inmiddels heeft LIZ in samenwerking met ROC Gilde mooie scholingen wat gemotiveerde leermeesters oplevert en dus bijdraagt aan een succesvolle balans tussen werkplezier en borgen van kennis en vakmanschap.

 

Hebt u een leervraag en wilt u met LIZ onderzoeken of de leermeesters daarin iets zouden kunnen betekenen dan neem contact met ons op. We kijken graag met u naar een passend programma en daarbij een goede match van leermeesters om te zorgen voor een optimaal resultaat.

Slimmer Samnwerken met Diagnostie

Slimmer Samenwerken met Diagnostiek

In januari 2023 is LIZ samen met huisartsenpraktijk Maasdorpen door middel van SOW-subsidie het project "Slimmer Samenwerken met Diagnostiek" gestart met als doel een slimmere samenwerking tussen (huis)arts en verpleegkundige in de wijk te creëren. Daarnaast staan een betere benutting van kennis en kunde van het wijkverpleegkundig vakmanschap om diagnostiek uit te voeren, vitale functies te monitoren en dit te communiceren met de huisarts en andere behandelaren (bijv. wondverpleegkundige, kinderarts) centraal.

De resultaten uit de praktijk zijn positief:

 • Meer verpleegkundig vakmanschap en werkplezier

 • Het hebben van parameters door inzet van diagnostiek, zorgt dat monitoring en inschatting van de situatie van de cliënt verbeterd

 • Betere communicatie en samenwerking tussen wijkverpleegkundige en de huisartsenpraktijk

 • Tijdwinst voor verpleegkundige en behandelaren

 • Betere omstandigheden voor cliënt en mantelzorger(s)

 

Voor implementatie zijn een implementatiewijzer, toolkit, training en diensten beschikbaar om deze werkwijze in de praktijk toe te passen.

LIZ ontwikkel- en innovatieplatform

LIZ geloofd in een toekomst waar elke dag geleerd mag worden met en van elkaar. Leren vanuit ervaringen, kennis en talent los van rollen van mensen. Dus leren van elkaar of ik nu een client ben met een zorgvraag, een collega in opleiding of een professional die al jaren ervaring hebben opgebouwd.

 

Leren van en elkaar wil LIZ ook realiseren door intensief samen te werken met onderwijs en de verbinder te zijn naar de praktijk. Dit doet LIZ door nieuwe concepten te ontwikkelen in leren en werken, en daarbij ook het juiste klimaat te realiseren en de juiste omgeving. De komende jaren wil LIZ daarin enkele dromen realiseren:

 • Handige tools ontwikkelen met vakmannen en vakvrouwen die passen in de rugzak van de zorg professionals denkend aan de applicatie Super Nurse. Samen met professionals in de zorg ontwikkeld LIZ kennis modules vanuit ervaring en theorie.
   

 • Een leeromgeving waarin onderwijs en praktijk hand in hand gaan. Leermeester en docent werken samen, waarbinnen de leervraag centraal staat. Dit betekent daadwerkelijk werken vanuit vraag i.p.v. aanbod.
   

 • Een woon en leeromgeving waarbinnen ook doelgroepen als cliënten een rol krijgen en hebben om samen te ontwikkelen en leren vanuit de zorgvraag. Dit om te realiseren dat de praktijk daadwerkelijk aansluit bij de behoefte van de burger.
   

 • Onderzoeken samen met professionals en partners waarin technologie en andere financieringen het mogelijk maken om vakmanschap weer prioriteit te geven.

hands Together

Samenwerkende partners

Ik LIZ werk  in de eerste plaats met een groep professionals die allemaal een 'eigen talent' hebben ontwikkeld en een enorme rugzak aan ervaringen, kennis en vaardigheden bij zich hebben. Deze zetten we graag in om andere hun zorgpassie en talent te ontwikkelen.

Daarnaast werken mijn collega’s en ik samen met partners die vanuit de vraag en behoefte van de client verbeterd kunnen worden.

Denk daarbij aan :

 • MBO ROC Gilde.

 • ZTL Limburg

 • EIZT Hoge School Zuyd

 • Hoge School Zuyd

 • Vandaag Zorg vernieuwing Baexem

 

Ik ben trotst om daarbij te kunnen vermelden dat mijn collega’s en ik in 2020 al enkele mooie nieuwe partners en samenwerkingsafspraken heb mogen maken om samen te werken, zoals :

 • Ambachtsschool Steyl.

 • ROC Gilde

 • Zorgresidence Wiardi Hoeve in Velp

 • Super Nurse Duitsland.

bottom of page