top of page
JVG_Mariet_090421_0097.jpg

Wij waarderen uw mening!​

Coöperatie LIZ vindt het belangrijk om te weten hoe u onze zorg en dienstverlening ervaart. Daarom zijn wij altijd blij met uw mening. Door ons te laten weten wat u van onze zorg vindt, kunnen wij ons werk nog beter afstemmen op de behoeften. Zo komen we samen tot de beste zorg.

We horen graag van u wat we goed doen en dus moeten blijven doen en zijn benieuwd naar wat beter kan. 

Op de website van Zorgkaart Nederland kunt u uw ervaring met ons  plaatsen en een rapportcijfer geven. Tevens kunt u op deze site ook reacties lezen van andere cliënten en/of mantelzorgers.  Lees de reacties of geef een waardering over Coöperatie LIZ op de website Zorgkaart Nederland. 

Mocht u ontevreden zijn of u hebt ideeën over zaken die verbeterd kunnen worden. Dan kunt u dit op de volgende manieren aan ons doorgeven: 

Zelf de klacht bespreken met de betrokken medewerker

Als het mogelijk is adviseren wij u om uw klacht altijd eerst open en eerlijk te bespreken met de betrokken medewerker zelf. Het kan best lastig zijn uw onvrede open op tafel te leggen. Medewerkers waarderen het echt als ze van uzelf horen wat beter kan of waarover u een klacht heeft. Wellicht kan hij of zij uw opmerking of idee direct gebruiken. De medewerker kan reageren en eventueel uitleg geven. Soms is er sprake van een misverstand. In een gesprek wordt dat dan direct opgehelderd. 

Mocht er bij stap 1 geen passende oplossing gekomen zijn. Dan kunt u zich melden bij het bestuur van Coöperatie LIZ. Het bestuur van Coöperatie LIZ zal de klacht in behandeling nemen en binnen 5 werkdagen contact met u opnemen. 

Klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris

Komt u er samen niet uit? Vindt u dat het probleem niet of onvoldoende is opgelost? Dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachten-functionaris. Aangezien de collega's niet allemaal bij dezelfde onafhankelijke klachtenfunctionaris zijn aangesloten zal het bestuur van Coöperatie LIZ u informeren bij welke onafhankelijke klachten-functionaris u zich kunt melden. Uw klacht wordt in behandeling genomen en zorgvuldig onderzocht. 

U wordt door de klachtenfunctionaris op de hoogte gehouden van de voortgang. De klachten- functionaris past hoor en wederhoor toe. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De klachten-functionaris maakt een verslag van het proces en de gemaakte afspraken. 

Mogelijkheid tot geschillencommissie

Mocht er ondanks tussenkomst van een klachtenfunctionaris geen oplossing gevonden worden, dan heeft u de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de geschillencommissie.

U dient schriftelijk een klacht in bij Coöperatie LIZ.
U ontvangt vervolgens binnen 6 weken (kan met 4 weken verlengd worden indien vereist) schriftelijk bericht terug over de beslissing, maatregelen en de termijn van realisatie.

Inschakelen van bestuur Coöperatie LIZ

bottom of page