top of page

Cliëntenraad​

Coöperatie LIZ heeft een cliëntenraad die bestaat uit vier enthousiaste leden, die het belangrijk vinden dat er korte lijnen zijn tussen u als cliënt of vertegenwoordiger en LIZ. We zijn er voor algemene vragen,  voorlichting over actuele zorgthema's en alle andere zaken waar u tegen aan loopt en graag wilt overleggen, advies of ondersteuning in nodig heeft. 

Mariet  van den Boogaard

 

Ik ben geboren in 1937 in Vierlingsbeek. Kom uit een gezin van acht kinderen en ben de vijfde uit de rij. Ik woon nog steeds in het gezellige plaatsje Vierlingsbeek in Brabant. Ik ben altijd vliegende kiep geweest in het gezin en voor vele familie en kennissen daaromheen. Daardoor heb ik veel ervaring op gedaan in de zorg en ben ik nu nog steeds intensieve mantelzorger voor mijn zus. Naast mijn talent als mantelzorger ben ik 24,5 jaar werkzaam geweest in de bibliotheek in Vierlingsbeek. Buiten mijn werk ben ik een actief persoon die nog graag bezig is in de tuin en moestuin. Ik vind het heerlijk om bezig te zijn met planten en inmaken van groente en fruit.


Doordat ik de laatste jaren intensief betrokken ben bij de zorg voor mijn zus ben ik in aanraking gekomen met Wendy de verpleegkundige van Vierlingsbeek. Wendy is ook collega van de coöperatie LIZ. Op de vraag of ik iets zou willen betekenen voor cliënten en mantelzorgers die betrokken zijn bij zorg en coöperatie LIZ, heb ik aangegeven dat ik graag mijn steentje bij wil dragen. Ik heb geen ervaringen in medezeggenschap maar ben wel creatief, zoek altijd naar oplossingen en denk dat ik dit talent zeker kan gebruiken bij deze cliëntenraad.

 

Samen met Frans wil ik graag een steentje bijdragen zodat het zelfstandig wonen thuis voor iedereen zolang mogelijk en goed mogelijk kan blijven bestaan. Ik denk graag mee bij vragen die spelen bij burgers die te maken krijgen met achteruitgang maar wel graag zo veel mogelijk hun eigen leven en regie wil blijven behouden. Ik ben er van overtuigd dat er meer mogelijk is dan we soms denken als we de juiste mensen maar ontmoeten die ons helpen kunnen en de creatief denken in oplossingen.

Frans Boosten

Ik wil mij graag voorstellen en vertellen wat mij motiveert om deel te nemen in de cliëntenraad van de Zorg-Coöperatie LIZ.

 

Wie is Frans Boosten; Ik ben in 1954 in het Zuid Limburgse plaatsje Voerendaal geboren, als de op een na jongste telg uit een mijnwerkersgezin van 7 kinderen.
Na mijn lagere schooltijd heb ik een opleiding tot timmerman gevolgd aan de, toen heette het nog, “Ambachtsschool” in Hoensbroek. Ik was toen, net als veel jongelui nu, te jong om een echte gerichte beroepskeuze te maken voor een toekomst gericht werkzaam leven. Na 3 jaren van alles en nog wat aangepakt te hebben, heb ik in 1974 besloten om een echte vakopleiding te gaan volgen als Rijinstructeur voor vrachtauto’s gecombineerd met mijn werk als beroepsmilitair bij de Koninklijke Landmacht. Dit werk heb ik tot 1997 met veel inzet en voldoening gedaan. In 1997 kon ik door ernstige slijtage van mijn rug en nek mijn eigenlijke werk als rijinstructeur niet meer voortzetten en werd ik binnen de Koninklijke Landmacht omgeschoold in diverse administratieve functies en heb op deze wijze mijn theoretische kennis bijgeschoold en op een hoger niveau gebracht, dit op het financiële vlak maar ook op logistiek en op materieel gebied. Deze werkzaamheden heb ik tot 2010 uitgevoerd het jaar waarin ik met eervol ontslag afscheid nam van het betaalde werkzaam leven kon toen gaan genieten van mijn vervroegd pensioen.


Vanaf 2000 t/m 2015 hebben mijn vrouw en ik de mantelzorgtaken voor beide moeders uitgevoerd en kwamen we zo, uit het oogpunt van de mantelzorger in contact met, de thuiszorg, de ziekenhuiszorg en de verpleeghuiszorg. Ook uit het oogpunt van de mantelzorger kunnen wij meepraten over zorg in al zijn facetten.
Vanaf dat moment kreeg ik ook meer tijd om aan mijn hobby’s te besteden. Met modelbouw, specifiek in de vorm van elektrische treinen en computertechniek vulde ik deze kostbare tijd. Momenteel ben ik bezig de computertechniek te combineren met de besturing van mijn elektrische treinen. Bij mij rijden de treinen wel op tijd ook in de winter.


Tijdens mijn werkzaamheden als instructeur en leermeester ben ik mede door mij positief kritisch op te stellen gaan deelnemen in en werd ik naderhand een gekozen vertegenwoordiger voor mijn collega’s in medezeggenschapscommissies en als vertrouwenspersoon. Op kazerne niveau raakte ik betrokken bij de integratie van vrouwelijk personeel bij de Koninklijke Landmacht. Tijdens deze werkzaamheden heb ik veel levenswijsheid en ervaring opgebouwd, iets waar ik vandaag de dag nog de vruchten van pluk.


Nu in de seniorenperiode van mijn leven wil ik deze levenswijsheid en ervaring ten dienste stellen van de Zorg-coöperatie LIZ, maar op de eerste plaats voor U die net als ik cliënt zijn van de Zorg-coöperatie LIZ. Vanaf hun oprichting heb ik dit team met veel interesse en betrokkenheid gevolgd. Door mijn eigen medische geschiedenis heb ik langdurige fysieke thuiszorg nodig en krijg deze net als U van “ons” Zorgteam Venray. Ik ben er van overtuigd dat ik als wederzijds klankbord een waardevolle schakel kan zijn tussen U als cliënt en de Zorg-Coöperatie LIZ, maar ook andersom een schakel kan zijn tussen de Zorg-Coöperatie LIZ, en U als cliënt. Hier wil ik mij voor inzetten en zodoende een positieve bijdrage leveren en voor daar waar nodig verbetering in de zorg kan bijdragen.

Afbeelding2.jpg
Foto Dorothe.jpg

Dorothe Boots

Mijn naam is Dorothe Boots.

Ik ben 48 jaar getrouwd met Jack en moeder van 2 kinderen, een dochter van 24 jaar en een zoon van 22 jaar.

 

Ik ben mantelzorger van mijn beide ouders wat ik met veel liefde doe. Hierdoor zijn we ook in contact gekomen met LIZ en zijn er heel blij mee. 

 

Sinds september 2021 ben ik actief in de cliëntenraad van LIZ. 
 

Truus Reuling

Ik ben geboren( 1939) in West Brabant en via Arnhem , samen met man en kinderen,  zo’n 55 jaar geleden , naar Venray gekomen.

Ik heb lang gewerkt in de zorg en maatschappelijke dienstverlening en  ben (mede) mantelzorger geweest voor mijn ouders.

Na mijn arbeidzaam leven ben ik nog geruime tijd als vrijwilliger actief geweest in maatschappelijke organisaties.

Mijn belangstelling voor  Zorg en Welzijn” is altijd gebleven en volg graag de ontwikkelingen op dit terrein.

Sinds kort ben ik weer terug in de zorg en mag ik mij  opnieuw  “mantelzorger “noemen. Hierbij krijg ik de onmisbare hulp van Zorgteam Venray van Zorg coöperatie  Liz.

Het verhaal en de missie  van deze jonge zorgonderneming maakte mij nieuwsgierig en kwam met mijn vragen terecht bij Frans van de cliëntenraad. Zijn enthousiasme voor het werk van de cliëntenraad heeft er toe geleid dat ook ik me graag wil inzetten en een steentje wil bijdragen aan het behoud van goede zorg en het welzijn alle cliënten.

Truus Reuling.png

Hoe kunt u ons bereiken?

Per mail: clientenraad@ikbenliz.nl of bel 0859024640

bottom of page